Embaixada do Reino dos Países Baixos em Brasília, Brasil

Consulaire tarieven - Tarifas consulares

Onderstaande bedragen in Euros (€) kunnen vanwege Braziliaanse wetgeving alleen in Braziliaanse reais worden betaald. Betaling gebeurd aan de consulaire balie, in contanten (u kunt niet met cheques of debit/credit-cards betalen). De wisselkoers wordt, in principe op de eerste dag van de nieuwe maand, vastgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Os valores mencionados em Euros (€) devem ser pagos à vista em Reais e em espécie (cheques nem cartões de debito ou crédito são aceitos); a conversão é calculada baseada na taxa de câmbio vigente, estipulada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos. Normalmente a taxa de câmbio vigente é (re)definido no primeiro dia do mes.

Geldig vanaf / a partir de: 1-3-2017

  EUR BRL
Visa:    
Schengenvisumaanvraag, normaal tarief
Pedido de visto Schengen tarifa normal
60,00 194,00
Schengenvisumaanvraag, laag tarief: minderjarigen (6-11 jaar)
Pedido de visto Schengen tarifa reduzida menores (6 até 11 anos)
35,00 113,00
Schengenvisumaanvraag, laag tarief: visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kosovo, Rusland en Oekraine*
Pedido de visto Schengen tarifa reduzida (cidadães de Rússia / Ucrânia / Macedónia / Sérvia / Montenegro / Bósnia-Herzegovina / Moldova / Geórgia)
35,00 113,00
Caribisch visum (max. 30 dagen)
Visto para o Caríbe (máx. 30 dias)
35,00 113,00
Kinderen t/m 5 jaar GRATIS
Crianças até 5 anos gratis
- -
     
Nederlandse Reisdocumenten - Passaportes:    

Paspoort
Passaporte

129,05 417,00
Paspoort (minderjarige)
Passaporte para menores (< 18 anos)
115,75 374,00
Nederlandse identiteitskaart 116,15 375,00
Nederlandse identiteitskaart (minderjarige) 94,10 304,00
Laissez-passer of Nooddocument
Laissez passer ou Passaporte de emergência
46,80 151,00
Laissez-passer stoffelijk overschot
Laissez passer para restos mortais
60,00 194,00
Porto kosten spoed aanvraag paspoort
Taxa de emergência
50,00 161,00
     
Opties en Naturalisaties - Opções e naturalização:    
Optie, enkelvoudig [A]
Opção; simples (A)
182,00 589,00
Optie, gemeenschappelijk [B]
Opção; grupo (B)
310,00 1.003,00
Optie, mede opterende minderjarige [C]
Opção; crianças acompanhantes da opção (C )
21,00 67,00
Naturalisatie, enkelvoudig, standaard [D]
Naturalização; simples, normal (D)
855,00 2.766,00
Naturalisatie, gemeenschappelijk, standaard [E]
Naturalização; em grupo, normal (E )
1.091,00 3.530,00
Naturalisatie, enkelvoudig verlaagd [F]
Naturalização; simples, reduzido (F)
636,00 2.058,00
Naturalisatie, gemeenschappelijk, verlaagd [G]
Naturalização; grupo, reduzido (G)
873,00 2.825,00
Naturalisatie, gemeenschappelijk minderjarige, verlaagd [H]
Naturalização; menor acompanhante da naturalização
126,00 407,00
Naturalisatietoets (EP (100,-) / GN (150,-) / KNS 100,-))
Naturalização, teste (EP (100,-) / GN (150,-) / KNS 100,-))
350,00 1.132,00
     
Consulaire Verklaringen - Declarações consulares:    
Verklaring omtrent bezit Nederlanderschap
Declaração ref. nacionalidade holandesa
30,00 97,00
Verklaring omtrent de burgerlijke staat
Declaração ref. estado cicvil
30,00 97,00
Verklaring omtrent inkomen en vermogen
Declaração ref. renda e de capital
30,00 97,00
Verklaring van huwelijksvoornemen
Declaração ref. planos de casamento
30,00 97,00
Verklaring van in leven zijn
Declaração ref. estar em vida
30,00 97,00
Verklaring van woonplaats
Declaração de domicílio
30,00 97,00
Verklaring "afschrift/kopie is conform origineel"
Declaração 'extrato/cópia conforme o original'
26,25 84,00
     
Legalisaties - Legalização:    
Legalisatie handtekening Nederlander
Legalização assinatura de cidadão holandês
26,25 84,00
Legalisatie document
Legalização de um documento
26,25 84,00
Bemiddeling opvragen document
Mediação na solicitação de documento
103,00 333,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document
Mediação na solicitação e legalização de documento
131,00 423,00
     
* Behalve de hierboven genoemde landen, heeft de Europese Unie ook visumfacilitatieovereenkomsten gesloten met: Albanië, Bosnië Herzegovina, Macedonië, Moldavië, Montenegro en Servië. Volwassenen inwoners uit deze landen met een biometrisch paspoort (vingerafdrukken en foto) zijn inmiddels echter vrijgesteld van de visumplicht voor de Schengenlanden.